La llum de l’impressionisme

Del 7 de juny al 30 de setembre del 2007

La mostra presenta una recopilació d’originals, alguns de molt coneguts i determinants en l’impressionisme, i comprèn més de 60 obres de diversos autors i de vàries tècniques que ens permeten fer un recorregut interessant per l’impressionisme.

La llum de l’impressionisme