Les tres bessones i el Quixot

Saturday June 25th at 12 pm

Children puppet show with Les Tres Bessones. On the occasion of the temporary exhibition “Quixote, de Baratària a Andorra”.